Yıldızname kitabı balık burcu erkeklerini şu şekilde tanımlar: Uzun boylu, esmer tenli, iri vücutlu, büyük ağızlı, güçlü kolları olan, çehresi güzel olan bir kişidir. Dostu, arkadaşı ve malının çok olacağı söylenir. Sanatsal yönü ağır basan bir kişiliğe sahiptir. Salı ve Perşembe günü giriştikleri işlerde başarılı oldukları gözlemlenmiştir. 25 yaşına kadar sıkıntı çekip sonra refah bir hayat sürerler. Kolay kolay dostlarına sırlarını vermezler. İyilik etmekten hoşlanırlar.

Yıldızname bakımı yorumuna göre balık erkeklerinin gençliğinde malının az olduğu söylenir. Yaşları ilerledikçe mallarında ve servetlerinde artma olur. Ömrünün sonuna kadar kimseye muhtaç olmadan bir yaşam sürerler.

Balık burcu erkeği yıldızname bakımı yorumuna göre balık erkeklerinin, erkek ve kız kardeşleri olduğu görülmüştür. Bunlardan kız olanla iyi anlaşıp erkeklerle kısa bir sürtüşme yaşayabilirler.

Yıldızname bakma sonucuna bakıldığında balık burcu erkekleri, anne babasına karşı itaatkâr ve bağlı olmadığı söylenir. Ailelerinden kopup başka bir memlekete gidip belli bir süre sonra baba ocağına geri dönerler. Anneleri babalarından önce öldüğü görülmüştür. Ailesinden düşen yüklü mirastan fayda görmezler.

Balık burcu erkeği yıldızname bakımına göre, aile ve evlik yönünden balık erkeğinin başından üç veya beş nikâh geçebilir. Sarı tenli, sarı saçlı ve mavi gözlü zevcesinden memnun olabilirler. Zevk ve sefaya düşkün olduğundan birçok kadınla gayrı meşru ilişkide bulunabilir. Zevcelerinden ikisini boşar ve diğeri de vefat ettiği ortaya çıkmıştır.

Balık burcu erkeği yıldızname sonucuna göre evlatları çoğunlukla kızlar olur. Evlatları kendisine itaatkâr ve bağlı olmazlar. Zahmet zorluk çekerler. Bir oğlu kendisinden önce vefat edebilir. Yıldızname kitabı balık burcu erkeğinin 1 yaşından 35 yaşına kadar ölüm tehlikesi yaşayabileceğini söyler. Bunları atlatabilirse 85 yaşına kadar ömür sürdürüp torununun çocuğunu görebilirler.

Yıldızname bakma sonucuna göre balık erkeği Salı gününde yaptıkları seferlerin hayırlı sonuçlandığı görülmüştür. Deniz seferleri balık erkekleri için kara seferinden daha hayırlı sonuçlandığı gözlemlenmiştir. Sık sık yolculuk ederler. Hacca gitmeyi çok arzularlar. Gayretli çalışmaları sonucunda her istediklerine sahip olurlar. Refah ve bolluk içinde yaşamlarını sürdürürler.

Yıldızname kitabı yorumuna göre balık erkeklerin, düşmanlarının çoğunluğu iyi nitelikte değildir. Çevresindeki esmer tenli birinden düşmanlık görebilirler. Esmer tenli düşmanı her fırsatta kendisine kötülük vermek için fırsat kollar. Balık erkekleri için en iyi elbise yün, pamuk, keten ve beyaz olandır. Kalay, gümüş taşı, yakut ve akik taşlarını severler. Yeni ay göründüğünde beyaz tenli birisi ile tanışırsa hayırlı olacağı söylenir. Bahar ayında sık kan aldırıp ve hamama giderler.

21575 Okunma